REGULAMIN

1. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Bileter.co.uk z siedzibą w Peterborough, UK.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bileter.co.uk jego danych osobowych w celu realizacji dokonanej rezerwacji, sprzedaży Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Bileter.co.uk w zakresie sprzedaży Biletów oraz zajmujących się organizacją Imprez. Bileter.co.uk może także przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów na Imprezy np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnych i planowanych Imprezach, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
    
3. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie Bilecie jego danych osobowych takich jak imię, nazwisko, nr PESEL i inne, jeśli będzie wymagało to bezpieczeństwo Imprezy i będzie to uzgodnione z Organizatorem Imprezy.

4. Aby uczynić korzystanie z naszego sklepu tak wygodnym jak to możliwe, w pewnych obszarach wykorzystywane są tzw. ciasteczek, plików cookie. Pliki cookie to małe tekstowe pliki które są zapisywane na twardym dysku użytkownika. Pliki te wykorzystywane są w tzw. Koszyku jak i w opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z koszyka w celu ciągłego ulepszania oferty dla klientów. Bileter.co.uk nie wykorzystuje technologii łączących pliki cookie z kontem użytkownika. W sensie stricte możliwe jest korzystanie ze sklepu bez akceptowania plików cookie, jednak może to spowodować ograniczenie funkcjonalności sklepu. Przeglądarki internetowe posiadają funkcje akceptacji lub braku plików cookie, ogólnie lub w określonych przypadkach.

5. Na stronie serwisu Bileter.co.uk znajdują się odnośniki do stron innych usługodawców. Bileter nie ma wpływu na zawartość tych stron, zaleca się użytkownikom zapoznanie z zasadami polityki prywatności obowiązującymi w tych serwisach. Bileter nie ponosi odpowiedzialności za treść powiązanych treści.
    
6. System obsługuje wtyczki serwisu społecznościowego Facebook.com. Operatorem serwisu jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, nazywany dalej “Facebook”. Podczas korzystania ze sklepu z wtyczką facebook (lub przyciskiem „Lubię to”) przeglądarka łączy się z serwerami Facebook i pobierze informacje niezbędne do funkcjonowania wtyczki. Facebook otrzymuje informacje o adresie strony sklepu Bileter.co.uk, datę i godzinę korzystania z serwisu oraz adres IP użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook będzie w stanie powiązać wizytę na stronie z kontem użytkownika Facebook.com. Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Lubię to” na stronie sklepu, informacja ta także zostanie przekazana do konta Facebook. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przekazywania tych informacji powinien wylogować się z Facebook.com przed wizyta w sklepie online. Jeśli użytkownik nie posiada konta w facebook.com nadal istnieje możliwość ze facebook pobierze i zachowa informacje o jego adresie IP. Bileter nie ma wpływu na funkcjonowanie wtyczek i przekazywanie informacji do facebook. Cel i zakres informacji zbieranych przez facebook oraz dalsze przetwarzanie danych oraz prawa użytkownika i opcje ustawień mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa prywatnych danych użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Facebook.com. (http://www.facebook.com/policy.php).
 
7. Wszelka korespondencja Użytkownika z Bileter.co.uk winna odbywać się drogą elektroniczną.

Z dnia: 01.09.2015